MOKYKLOS MISIJA IR VIZIJA

Mokyklos misija

Teikti pradinį, pagrindinį, vidurinį, specialųjį išsilavinimą, soc. edukacines, sveikatos priežiūros, reabilitacines paslaugas judesio ir padėties, bei kompleksinių sutrikimų specialiųjų mokymosi poreikių vaikams ir jaunuoliams.

Mokyklos vizija

Greta kokybiško valstybės švietimo politikos įgyvendinimo kuriama šiuolaikiniais pedagogikos, reabilitacinės medicinos, socialinės psichologijos pasiekimais ir informacinių technologijų taikymu grįsta edukacinė aplinka, užtikrinanti visapusišką asmenybės raidą judesio ir padėties sutrikimų, įvairių lygių kompleksinių negalių turintiems vaikams ir jaunuoliams.

Prioritetai

Mokinių popamokinio užimtumo, dienos socialinės globos teikiamų paslaugų organizavimo modelio pertvarkymas, pritaikant jį sėkmingam mokinio ir jo šeimos poreikių tenkinimui, efektyvios socialinės pagalbos teikimui bei jų socialinio saugumo užtikrinimui.

Uždaryti
Skip to content