„Spalvoti žodžiai Mamai“

Artėjant Motinos dienai, 6–11 ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai piešė savo mamų portretus, arba tai, kaip mamoms patinka leisti laisvalaikį. Mokiniai savo kūryboje taikė įvairias technikas: spalvotas kreideles, vandeninius dažus, spalvotus pieštukus, klijavo detales iš spalvoto popieriaus. Mokiniai savo kūriniuose išreiškia dėkingumą ir meilę artimam žmogui.

Margučių paroda 2020

Šias Velykas sutikome kitaip – sėsliai. Tad turėjome laiko pamąstyti apie šios šventės prasmę ir papročius. Margutis – apeiginis Velykų stalo valgis. Valgant margučius buvo tikima, kad juos valgantys žmonės bus sveikesnis ir stipresnis. Su tokiu linkėjimu 5 - 10 ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai dovanoja savo išmargintus margučius mokyklos bendruomenei. Pasigrožėkime 2020 metų margučių raštais ir spalvomis.

Komiksų paroda

Mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo Vinco Mykolaičio-Putino memorialinio buto-muziejaus organizuotame mokinių ir suaugusiųjų komiksų konkurse „Vinco Mykolaičio-Putino diena“.

Mokiniai kūrė komiksus, atspindinčius V. Mykolaičio-Putino dieną ir juos atitinkamai pavadino. Kuriant pasirinko norimą V. Mykolaičio-Putino gyvenimo etapą (vaikystę, jaunystę, brandą, senatvę). Pavaizduotos situacijos ir veikėjai tikri, pritaikyti realūs V. Mykolaičio-Putino charakterio bruožai.

Padėka medikams

5-11 ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai balandžio – gegužės mėn. kūrė padėkas medikams, kurie kovoja priekinėse gretose su viruso pandemija, suteikdami visiems taip reikalingą pagalbą, su dideliu atsidavimu atlieka savo pareigas ir gelbėja žmonių gyvybes. Mokiniai pagarbą ir padėką medikams išreiškė savo sukurtose maldose ir kūrybiniuose darbuose.

Mokinių piešinių paroda „Saulutė“, skirta kovojantiems su COVID – 19 pandemija

Mūsų mokyklos mokiniai prisidėjo prie Lietuvos vaikų ir jaunimo centro organizuojamos palaikymo iniciatyvos kovai su COVID – 19 pandemija. Intensyviai dirbantiems gydytojams, visokeriopai prisidedantiems savanoriams ir verslininkams, sergantiems ir sveikstantiems, visiems izoliacijoje esantiems piliečiams išreiškė padėką piešiniais. Padėkos simboliu mokiniai pasirinko saulę. Saulė yra atgimimo simbolis, gyvybės teikėja ir palaikytoja. Palaimos žmonėms ir jų darbams nešėja. Jos šviesa siejama su teisingumu, simbolizuoja įkvėpimą.

Europos kalbų diena

Europos kalbų diena – rugsėjo 26d. švenčiama Europos valstybėse nuo 2001m. Jos metu organizuojami įvairūs renginiai, siekiant paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, išugdyti pagarbą visoms Europos kalboms, regionų ir tautinių mažumų kalboms.
Mūsų mokykloje Europos kalbų dienai paminėti surengta 5s-12s, ir S1,2,3 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda. TIKSLAS: ugdyti pagarbą kultūriniams skirtumams, pabrėžiant užsienio kalbų mokymosi svarbą, kaip vieną sąlygų, padedančių mums geriau suprasti vieniems kitus. Tobulinti užsienio kalbos žinias, kaip būdą bendrauti, suprasti vienas kitą bei kultūrų skirtumus ir susirasti naujų draugų. Skatinti ir padėti mokiniams suvokti, kaip kitų šalių kalbų mokėjimas praturtina gyvenimą, padeda geriau pažinti kitas kultūras. Sudaryti sąlygas per spalvų įvairovę kūrybiškai perteikti savo požiūrį į kalbų ir kultūrų skirtumus.