Vadovai

Darius Griežė

Mokyklos direktorius

III vadybinė kategorija 

Vilniaus pedagoginis universitetas – socialinių mokslų bakalauro laipsnis ir pradinių klasių mokytojo kvalifikacija

Kauno technologijos universitetas – sociologijos magistro laipsnis

Tel. +370 37 363047

Gediminas Kaminskas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

VU, Lietuvių filologija. Filologijos bakalauras

VDU, Pedagogika. Pedagogo kvalifikacija

ISM, Švietimo lyderystė. Švietimo vadybos magistras

Tel.+37067643423

Paulius Lacitis

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Tel. +370 37 36 29 19

Jurgita Bukauskienė

Medicinos skyriaus administratorė

Lietuvos Kūno kultūros akademija. Biomedicinos mokslai.

LSMU Visuomenės sveikatos vadyba. Visuomenės sveikatos magistras

Tel. +370 37 362911

Algirdas Šimoliūnas

Dienos socialinės globos skyriaus vedėjas

KPI – Inžinerinės ekonomikos bakalauras

Helsinkio marketingo institutas – marketingo spec. kursas

VDU – Biznio ir vadybos magistras

KMU – Visuomenės sveikatos magistras, specializacija socialinis darbas

Tel. +370 616 00 650

 

Uždaryti