Kauno specialioji mokykla neatlieka ūkio subjektų veiklos priežiūros.