Jei pastebėjote Kauno specialiojoje mokykloje rengiamus, padarytus ar daromus nustatytos tvarkos pažeidimus, galite užregistruoti oficialų skundą ir pranešti apie tai konfidencialiu būdu mokyklos įgaliotam asmeniu el. paštu pranesejuapsauga@kvp.lt