2019 metų vasario 28 d. Kauno specialiosios mokyklos vyresniųjų klasių mokiniai kartu su Kauno rajono Garliavos Jonučių progimnazijos 8 klasės mokiniais dalyvavo projekte “Tėvo Stanislovo palikimas”. Integruotą pamoką vedė ir patirtimi dalinosi KSM mokytojos A. Rakauskienė, D. Saudargienė, A. Petrauskienė, G. Andrijauskaitė.

Pamokos tikslas buvo kūrybiškai pažvelgti į tėvo Stanislovo palikimą, pasidalinti ekskursijoje po Paberžę įgytomis žiniomis. Rodytos skaidrės. KSM mokiniai analizavo ir interpretavo literatūrinį Stanislovo palikimą, skaitė Jonučių progimnazijoje savo samprotavimus tema “Kokį aš matau Tėvą Stanislovą?” (mokytoja S. Gavutienė). G. Andrijauskaitė pakvietė mokinius atlikti kūrybinę užduotį – mokiniai kūrė, piešė, aplikavo Tėvo Stanoislovo laimės simbolį – saulutes.