Mūsų mokyklos pradinių klasių mokiniai kelis metus iš eilės dalyvauja Tarptautiniame  projekte „Draugystės pynė“, kurį organizuoja Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras ir Klaipėdos miesto mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis. Šiais metais projektas vyksta 2019 m. lapkričio 25 – gruodžio 31 dienomis. Projekto tema – „Draugystės pynė“, tikslas – paminėti Tarptautinę neįgaliųjų dieną, kuri minima gruodžio 3 d. Projekte dalyvauja ikimokyklinio amžiaus vaikai, 1–12 klasių mokiniai bei vaikai ir mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. 

1s, 2s, 3s ir 3s A, 4s klasių mokiniai, vadovaujami mokytojų Vilmos Admikaitienės ir Vidos Mikalajūnienės atliko kūrybinį darbą „Mandala“ iš gamtinių medžiagų ir jį pateikė projekto kūrybinių darbų parodai.