Kasmet nuo 2004 metų gruodžio  9-ąją dieną pasaulyje minima  Jungtinių Tautų paskelbta Tarptautinė  anti-korupcijos diena. Ji skirta atkreipti dėmesį į plintančią  korupciją ir paskatinti žmones su ja nesitaikstyti. Tarptautinę anti-korupcijos dieną iniciavo ir paskelbė Jungtinės Tautos. Gruodžio 9-oji pasirinkta todėl, kad šią dieną 2003 metais Meridoje (Meksikoje) įvyko aukščiausio politinio lygio konferencija kovos su korupcija problemoms spręsti. Jos metu buvo pasirašyta Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją. Lietuvos Respublikos vardu šį dokumentą pasirašė teisingumo ministras. Šią dieną paminėjo ir mūsų mokyklos mokiniai  per istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamokas, aptarę visuomenėje egzistuojančias korupcijos formas ir diskutavę, kokią žalą korupcija daro valstybei ir konkretiems žmonėms.  

Renginio metu pasisakė  istorijos ir pilietiškumo  pagrindų mokytoja Audronė Šalavkienė, mokiniai Adrija Jasevičiūtė, Žilvinas Šmuilys, Gabija Gurskaitė, Jokūbas Verbickas, Edvardas Vitkauskas.

Renginį vedė ir organizavo istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja  Audronė Šalavkienė