Spalio 28 d. Kauno specialiosios mokyklos darbuotojai, mokiniai ir jų tėveliai tradiciškai rinkosi į Kauno (Šilainių) Šv. Dvasios bažnyčią. Prieš Šv. Mišias bažnyčios šventoriuje mokiniai bendravo su kunigu Sigitu Jurkštu. Šv. Mišias aukojo Šv. Dvasios parapijos klebonas kunigas Žydrūnas Paulauskas. Šv. Mišių intencija už Kauno specialiosios mokyklos gyvus ir mirusius bendruomenės narius.