2A socialinių įgūdžių ugdymo klasėje įgyvendintas integruotų gamtos mokslų bei meninio ugdymo pamokų ciklas: vandens/ledo savybės ir meninė ledo išraiška. Veikla palaipsniui vykdyta dvi savaites: įšaldytos ledo karalienės atvaizdo paieška internete, jo spalvinimas, spalvų „pyraguose“ liejimas, šaldymas, galimų inkliuzų paieška, vandens virsmo ledu stebėjimas, analizavimas. Rezultatas – skirtingų formų bei spalvų ledo „pyragai“, spalvotos pirštinės, sušalusi lede Sniego karalienė.

Skulptūrų ir darbų parodėle ant klasės palangės trumpam galėjo pasigrožėti ir mokyklos bendruomenė.

STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos kontekste.