Penktadienio rytą pradėjome uždegdami žvakutes languose ir prisimindami už laisvę žuvusiuosius.