IMG-7c0f33b84d399889b81c0c53381662df-V

Rugsėjo 13 d. vyresniųjų klasių mokiniai lydimi savo mokytojų vyko į kasmetinę rudeninę piligriminę kelionę ,,Kaunas – Šiluva‘‘. Šiluvoje Jono Pauliaus aikštėje vyko rožinio malda, katechezė ir šv. Mišių auka. Eucharistiją koncelebravo Kauno arkivyskupijos vyskupas Algirdas Jurevičius, kardinolas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, arkivyskupas Lionginas Virbalas, vyskupas Eugenijus Bartulis ir kelių vyskupijų kunigai. 

Pasivaikščioję po atlaidų mugę Dievo malonėmis atgaivinę dvasią ir pasisėmę naujų jėgų mokslo metams grįžome namo.

Mokytojos A. Rakauskienė, R. Šereikienė, R. Dikina, R. Bačanskienė