2018 m. lapkričio 29 d. Šiaulių logopedinėje mokykloje vyko Respublikinė bendrojo ugdymo mokyklų 5-10 klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, konferencija „Sėkmingų žmonių karjeros kelias“, kurioje dalyvavo mūsų mokyklos mokinės Gabija Gurskaitė 9 kl. ir Ineta Lukaševičiūtė 10 kl. Mergaitės pristatė „Draugų pėdomis“. Kalbėjo apie vyresniuosius (buvusius mokyklos mokinius) draugus Vestiną Ramuckytę ir Mantą Vaičį. Parengti pranešimą mergaitėms padėjo mokytojos Danutė Saudargienė ir Raimonda Bandzevičienė.

Konferencijos metu vyko dalijimasis  vertinga patirtimi. Tobulinta bendrosios kompetencijos.