Gegužės 29 d. mokykloje vyko renginys ,,Vaikas, vaikui‘‘, skirtas Vaikų gynimo dienai paminėti. Į šventę atvyko vienuolės benediktinės ses. Justina ir ses. Celina ir Pirmąją Komuniją  priėmę mokiniai ir jų tėveliai.

Klausėmės vienuolių pasakojimo, kartu giedojome giesmes ir atlikome animacijas. Svečiai pavaišino mus saldainiais. Pasimeldę mokyklos koplytėlėje išlydėjome svečius į namus.

Mokytojos D.Saudargienė, R.Šereikienė, V.Sabeckienė, V.Dijokienė, A. Rakauskienė