Lapkričio 25 d. tikybos kabinete vyko renginys ,,Kauno senamiesčio bažnyčių apžvalga‘‘. Renginyje dalyvavo 4s, 9s, 10s, 12s ir soc. įgūdžių klasių mokiniai.
Mokiniai buvo supažindinti su Kauno senamiesčio bažnyčiomis, pasidalino mintimis, kas, jų nuomone, yra bažnyčia. Atliko kūrybinį darbą: individualiai ir porose piešė, braižė, spalvino bažnyčias. Kūrybinių darbų paroda ,,Bažnyčios‘‘ vyksta mokyklos koplytėlėje.
Renginį vedė: auklėtoja V.I. Sabeckienė, IT mokytoja A. Petrauskienė, technologijų
mokytoja R. Šereikienė, tikybos mokytoja A. Rakauskienė.