Džiaugiamės, kad projekto „Aš myliu Lietuvą“ iniciatoriai apjungė dviejų mokyklų bendruomenės narius bendrai kryptingai veiklai. Vasario 28 d. Kauno specialiosios mokyklos 1-8 klasių mokiniai lankėsi Kauno Jono Pauliaus II gimnazijoje. Dalyvaudami bendroje veikloje ugdėme mokinių pilietiškumo jausmus, kūrybinius gebėjimus,  mokėmės gerbti savo krašto etnokultūrines vertybes, bendrauti ir  bendradarbiauti.

Dalinamės projektinės veiklos akimirkomis.