Gegužės mėnesį Kauno specialiojoje mokykloje vyko projekto „Dovana mamai” antra dalis. Mokiniai pagerbė Šv. Mergelę Mariją: mokyklos koplytėlėje meldėsi, giedojo giesmes, dalijosi savo mintimis, kūrė nuoširdžius laiškus, meniškai juos papuošė, dovanojo gražiausius pavasarinių gėlių žiedus.

Projekto organizatoriai:

A. Rakauskienė, G. Andrijauskaitė, S. Gavutienė, R. Šereikienė