Įgyvendindami Erasmus + projektą „Įtraukiojo ugdymo galimybės ir iššūkiai”, š. m. birželio 1 dieną įstaigoje vyko specialiojo ir bendrojo ugdymo įstaigų renginys “Šokis vienija”, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti. Projekto įgyvendinimo tikslas plėtoti įtraukiojo ugdymo kultūrą bei plėsti specialiojo ir bendrojo ugdymo įstaigų mokinių tarpusavio bendradarbiavimą. Susirinkusius mokinius sveikino mokyklos direktorius Darius Griežė, seimo narė Orinta Leiputė, KŠIC metodininkė Valerija Segalovičienė ir VDU klasikinio ugdymo mokyklos direktorė Jolanta Vengalienė. Šventėje dalyvavo VDU klasikinio ugdymo mokyklos, Kauno Prano Daunio ugdymo centro, Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro,  Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos, M. Mažvydo progimnazijos, Kovo 11-osios gimnazijos ir Kauno specialiosios mokyklos mokiniai. Bendrojo ir specialiojo ugdymo įstaigų vaikai dovanojo savo menines programas, o renginį vainikavo bendras visų mokyklų mokinių „Flashmob’o“ šokis.