AID_9501

Gegužės 8 d. mokykloje vyko  Pirmos šv. Komunijos šventė ir koplytėlės šventinimo apeigos.

   Šv. Mišias aukojo Kauno Jono Pauliaus II parapijos klebonas Andrius Alminas. Prie altoriaus sustojo 11 vaikučių su tėveliais. Šv. Mišių pradžioje tėveliai palaimino savo vaikučius. Susikaupę vaikai artinosi prie Viešpaties stalo, kur pirmą kartą  į savo širdeles priėmė Jėzų.

   Šv. Mišių metu skambėjo mokyklos Direktoriaus ir vienuolės benediktinės Justinos atliekamos giesmės. Po šv. Mišių kunigas Andrius Alminas pašventino mokyklos koplytėlę.