Šių metų rugsėjo 10 – ąją (Artimo meilės ir ligonių) dieną, kaip ir kasmet, mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai vyko į piligriminę kelionę Kaunas – Šiluva.

Kelionės metu mokiniai meldėsi, klausėsi mokytojos pasakojimo apie Marijos apsireiškimą Šiluvoje.Iškilmingos Šv. Mišios prasidėjo 12 val. Išklausę Šv. Mišias, pasivaikščioję po Šiluvos miestelį, pilni įspūdžių, grįžome į Kauną.

Piligriminę kelionę organizavo mokytojos:

  • R. Dikina
  • R. Bačanskienė
  • R. Šereikienė
  • A. Rakauskienė