Mūsų  mokyklos  moksleiviai  vadovaujami istorijos ir pilietiškumo  pagrindų mokytojos Audronės Šalavkienės 2019- 10-02  -30 dienomis dalyvauja Pilietinėje akcijoje ,,Konstitucija gyvai‘‘,skirtoje spalio 25 Konstitucijos dienai paminėti. Moksleiviai per istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamokas kalbasi apie moksleivių pareigas ir teises,nagrineja LR Konstitucijos skyrius,ruošia stendus,,Vaikų teises ir pareigos‘‘,piešia piešinius ,ir ruošia pasisakymus ,,Konstitucija-pagrindinis valstybes įstatymas‘‘,Piliečių teisių ,laisvių ir pareigų vienybė‘‘