Mūsų  mokyklos  moksleiviai  vadovaujami istorijos ir pilietiškumo  pagrindų  mokytojos  Audronės  Šalavkienės 2018-10-2-26 dienomis dalyvauja Lietuvos neformaliojo švietimo centro inicijuotoje Pilietinėje akcijoje,,Konstitucija gyvai‘‘,skirtoje spalio 25 Konstitucijos dienai paminėti. Moksleiviai per istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamokas kalbasi apie moksleivių pareigas ir teises,nagrineja LR Konstitucijos skyrius,ruošia stendus,,Vaikų teises ir pareigos‘‘,piešia piešinius ,ir ruošia pasisakymus,,Konstitucija-pagrindinis valstybes įstatymas‘‘,Piliečių teisių ,laisvių ir pareigų vienybė‘‘