Kauno specialioji mokykla

Mokykla skirta judesio ir padėties sutrikimų turintiems mokiniams

Naujienos

KSM mokiniai nuoširdžiai sveikina savo mamas Motinos dienos proga. Mylimoms mamoms vaikai dovanoja ranka rašytą laišką ir pačių sukurtą gėlių puokštę!Mokinių
Socialinės globos padalinio „Studentų" grupė aktyviai dalyvauja respublikinio sveikatinimo projekto „Sveikatiada" veikloje.
Kauno specialiosios mokyklos  mokiniai Šv. Velykų šventei ruošėsi iš anksto. Socialinių įgūdžių ugdymo kl. 2-3 m.m. ugdytiniai kartu su mokytojos
Pavasariškų šv. Velykų laukiame kartu su mažaisiais draugais J Ačiū mokytojai Gintai su komanda už visad žavinčiai papuoštas mokyklos erdves!
Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras šių metų kovo mėnesį organizavo Respublikinį specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių viešojo skaitymo konkursą „Jie
,,Eidami gavėnios keliu, vedančiu į Velykų šventes, atminkime Tą, kuris „nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties“ (Fil 2, 8).

PARTNERIAI