20200419_140318 ADRIJA 10 kl.

5-11 ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai balandžio – gegužės mėn. kūrė padėkas medikams, kurie kovoja priekinėse gretose su viruso pandemija, suteikdami visiems taip reikalingą pagalbą, su dideliu atsidavimu atlieka savo pareigas ir gelbėja žmonių  gyvybes. Mokiniai pagarbą ir padėką medikams išreiškė savo sukurtose maldose ir kūrybiniuose darbuose.

Mokinių darbus galite pamatyti mūsų mokyklos virtualioje paveikslų galerijoje.

MOKINIŲ MALDOS UŽ MEDIKUS

*

Mūsų Viešpatie, suteik jėgų, pasitikėjimo ir dėmesingumo medikams.

Kaip ir stiprinai medikus, taip ir stiprink juos toliau,

ir uoliai suteik jėgų vykdyti sudėtinga pašaukimą.

Per mūsų užtarimą.

Suteik medikams malonių, kokių jiems labai reikia.

Kurių su pasitikėjimu Tavęs prašome.

Amen.

 Maldą sukūrė Jokūbas Verbickas 11 kl.

*

Dieve, mes, viso pasaulio žmonės, norim, kad tas covid – 19 pasibaigtų,

Norim, kad visi vėl galėtų džiaugtis savo sveikata ir laime.

Ačiū Tau, Dieve, kad mus visus myli,

Ačiū viso pasaulio medikams!

Amen.

Maldą sukūrė Martynas Malinauskas S2 kl.

*

Dieve, ačiū Tau, kad padedi medikams gelbėti žmonių gyvybes nuo viruso.

Prašau, Dieve, saugok juos.

Amen.

Maldą sukūrė Rytis Bukšaitis 10 kl.

*

Ačiū medikai, kad stiprūs esat,
Ačiū, kad kiekvieną dieną gelbstit mus,
Ačiū, kad neatsisakote padėti,
Daugybę AČIŪ dar daug kartų tariam jums,
Už tą besąlygiška rūpestį ir meilę ,
Už tai, kad esame gyvi,
Šios visos padėkos didžiausios yra tik jums brangieji mūsų medikai!

Amen.

Maldą sukūrė Adrija Jasevičiūtė 10 kl.

*

Dieve, padėk visiems pasaulio medikams

kovoti su šiuo negailestingu virusu.

Padėk gelbėti žmonių gyvybes.

Amen.

Maldą sukūrė Gabrielius Bagdonas 8 kl.