Nacionalinis egzaminų centras: www.nec.lt
Švietimo ir mokslo ministerija: www.smm.lt
Jaunimo psichologinės paramos centras: www.jppc.lt
Kauno miesto savivaldybė: www.kaunas.lt
Kauno Pedagoginė psichologinė tarnyba: www.kppt.lm.lt
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras: www.kpkc.lt
Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubas: www.limk.lt
Pedagogų profesinės raidos centras: www.pprc.lt
Ugdymo plėtotės centras: www.upc.smm.lt
Švietimo informacinių technologijų centras: www.itc.smm.lt
Švietimo plėtotės centras: www.pedagogika.lt
Portalas nuotoliniam mokymui VšĮ „Švietimo tinklas“: www.tinklas.lt
Švietimo portalas: http://portalas.emokykla.lt