Mokyklos taryba

Mokyklos taryba

R. Jančiauskienė – pirmininkė, mokytoja

J. Vileikienė – sekretorė, kineziterapeutė

N. Marcinkevičienė – narė, auklėtoja

A. Paškevičienė – narė, tėvų komiteto pirmininkė

V. Ramuckytė – narė, mokinė