KAUNO SPECIALIOJI MOKYKLA skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešąjį tiesioginį aukcioną.  

AUKCIONAS VYKS 2022 m. gegužės 5 d. 10.00 val. mokyklos aktų salėje  adresu Apuolės g. 11, LT-48303, Kaunas. Antrasis aukcionas (neįvykus pirmajam) vyks 2022 m. gegužės 16 d. 10.00 val., tuo pačiu adresu. 

Parduodamo (nurodyto sąraše) TURTO APŽIŪRA vyks 2022 m. gegužės 2-4 dienomis, nuo 9.00 iki 15.00 val. Neįvykus pirmajam aukcionui, antrojo aukciono turto apžiūra vyks gegužės 11-13 dienomis, nuo 9.00 iki 15.00 val. Kreiptis į ūkvedį Stasį Mulevičių, tel. 8 686 43560 arba elektroniniu paštu kauno.specialioji@kvp.lt 

Dalyvio, ketinančio aukcione įsigyti automobilį TOYOTA HIACE, registracijos mokestis 50 Eur. (mokėjimo paskirtis – „Aukciono dalyvio registacijos mokestis“), kuris įskaitomas į įsigijimo kainą arba grąžinamas. Už aukcione nupirktą turtą (mokėjimo paskirtis – „Už aukcione nupirktą turtą“) atsiskaitoma per 3 darbo dienas nuo aukciono pabaigos. Bankiniai pavedimai atliekami į mokyklos sąskaitą Nr. LT62 7300 0100 0223 3238, AB Swedbank, banko kodas 73000.

AUKCIONO DALYVIAI REGISTRUOJAMI aukciono dieną nuo 8.30 iki 10.00 val. Būtina pateikti asmens tapatybės dokumentą, įgaliojimą (atstovaujant fizinį ar juridinį asmenį) bei dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas dalyvio registracijos mokestis (tik ketinant įsigyti automobilį). 

Aukciono laimėtojas privalo atsiimti viešame prekių aukcione nupirktą turtą per 5 darbo dienas nuo viešame prekių aukcione parduoto turto perdavimo akto pasirašymo dienos, įskaitant pasirašymo dieną. Neatsiėmus viešame prekių aukcione nupirkto turto per nustatytą terminą, mokykla neatsako už turto saugojimą.