Mokinių taryba

Mokinių tarybą sudaro:

  • Vestina Ramuckytė 12s klasė – mokinių tarybos pirmininkė
  • Mantas Vaičys 11s kl. – sekretorius
  • Adrija Jasevičiūtė 7s kl. – atsakinga už kultūrinę veiklą
  • Lukas Rimkus 10s kl. – atsakingas už sportą
  • Ineta Lukaševičiūtė 8s kl. – atsakinga už sienlaikraščio leidybą
Uždaryti