Mūsų mokykloje mokosi įvairių raidos sutrikimų turintys mokiniai. Klasės bei grupės formuojamos atsižvelgiant į mokinių sutrikimų grupę, raiškos ypatybes, mokinių amžių, raidos etapą, mokinio būdą, elgesio bruožus ir kitas individualias ypatybes. Čia galite sužinoti apie pas mus besimokančiųjų sutrikimus, negalias.

Protinis atsilikimas ir psichologinės raidos, mišrūs raidos sutrikimai

Cerebrinis paralyžius ir kt. motorinės raidos sutrikimai

Kalbos ir kalbėjimo sutrikimai

Mokymosi sutrikimai

Emocinės raidos ir elgesio sutrikimai

Genetiniai sutrikimai