Medicinos pagalba

Medicinos paslaugos

Mokykloje vykdoma sveikatos priežiūros veikla pagal išduotą licenciją.

Mokykla turi išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros Licenciją, kuri suteikia teisę verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias paslaugas:

antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos: vaikų ligų, fizinės medicinos ir reabilitacijos, vaikų neurologijos;

slaugos : bendrosios praktikos slaugos, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos;

kitą ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros: kineziterapijos, ergoterapijos, masažo.

Pacientus konsultuoja gydytojai specialistai :

  • Gydytojas vaikų neurologas
  • Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Bendrosios praktikos slaugytojos informuoja, konsultuoja slaugos, sveikatos mokymo klausimais. Teikia slaugos paslaugas visiems mokyklos mokiniams (gydytojų paskyrimų vykdymas: medikamentų dalinimas, žaizdų, pragulų profilaktika ir priežiūra, dirbtinių kūno angų priežiūra, drenų priežiūra, šlapimo pūslės kateterizavimas, antropometrinių matavimų atlikimas ir pan.)

Mokiniams kineziterapijos, ergoterapijos, fizioterapijos ir masažo procedūras atlieka:

Kineziterapeutas A. Lapėnas (kab. Nr.117);

Masažuotoja N. Petravičiūtė – Plentienė (kab. Nr.102);

Ergoterapeutės Ginatrė Milaknė ir Ksenija Stasiulienė (kab. Nr. 119);

Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojos Rasa Janonytė ir Vida Anužienė (kab. Nr. 207).Mokinių, kurie nesinaudoja bendrabučiu ir dienos socialinės globos paslaugomis, tėvai ar teisėti globėjai dėl procedūrų laiko tariasi asmeniškai su specialistais.

Mokiniams, kuriems teikiama dienos socialinė globa, procedūras atlieka:

Kineziterapeutė J. Vileikienė (kab. Nr.105);

Kineziterapeutė N. Jodeškienė (kab. Nr.104);

Masažuotoja G. Moncevičienė (kab. Nr.101).

Prašome gerb. tėvelių pastabas, pasiūlymus dėl gaunamų medicinos paslaugų teikti el.paštu : jurga.bukauskiene@kvp.lt, medicinos skyriaus administratorei J. Bukauskienei (tel. +37 362911)

Uždaryti
Skip to content