Sausio 27 d. Kauno specialiojoje mokykloje integruotame projekte „Maironis – lietuvių kultūros puoselėtojas ir poetas“ dalyvavo Kauno Šventosios Dvasios parapijos kunigas Sigitas Jurkštas ir teologijos studentas Gintaras Raslanas.

Vyresniųjų klasių mokiniai noriai bendravo su kunigu Sigitu: sužinojo apie kunigo darbą bei pareigas, svarstė tikėjimo svarbą žmogaus gyvenime, klausėsi kunigo Sigito gitara atliekamų maldų, kartu giedojo giesmes. Mokiniai pasidalino mintimis apie tėvynės svarbą, deklamavo Maironio eiles. Mokyklos koplytėlėje skambėjo bendra projekto dalyvių malda.