Mūsų mokyklos bendruomenės nariai dalyvavo pilietinės iniciatyvos akcijoje

,,Atmintis gyva, nes liudija,‘‘ skirtos prisiminti 1991 metų  sausio įvykius .

Sausio 12 d .pirmos pamokos metu klasių languose uždegėme atminties žvakeles.

Istorijos mokytoja  Audronė  Šalavkienė pasakojo apie 1991 metų sausio 13 –osios įvykius. J.Marcinkevičiaus poemą ,,Laisvės gynėjams‘‘ skaitė Adrija Jasevičiūtė. Žiūrėjome  dokumentinius filmus apie 1991 metų sausio 13 –osios  įvykius. Vilniuje prie Parlamento ir Televizijos bokšto.

Renginį organizavo istorijos mokytoja Audronė  Šalavkienė  ir lavin.klasių  mokytoja  Aurelija Sabaliauskaitė