Mūsų mokyklos mokiniai, vadovaujami istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojos Audronės Šalavkienės, 2017 metų spalio 16-27 dienomis dalyvauja Lietuvos neformaliojo švietimo centro inicijuotoje Pilietinėje akcijoje „Konstitucija gyvai“, skirtoje spalio 25d. Konstitucijos dienai paminėti. Mokiniai per pilietiškumo pagrindų ir istorijos pamokas kalbasi apie mokinių pareigas ir teises, nagrinėja LR Konstitucijos skyrius, ruošia stendą „Vaikų teisės ir pareigos“, piešia piešinius ir ruošia pasisakymus „Konstitucija – pagrindinis valstybės įstatymas“,  „Piliečių teisių, laisvių ir pareigų vienybė“.