IMG_20190513_101256_001_COVER1-e1557914587214

Mūsų mokykloje eksponuojamos Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus parengtos kilnojamosios parodos. Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja Audronė Šalavkienė mokyklos mokiniams pristato kilnojamąją parodą „Vilčių metas. 1812 m.“

1812 m. birželio 24 d. Prancūzijos Didžioji armija pradėjo keltis per Nemuną ties Kaunu ir jų nuostabai nesulaukė beveik jokio pasipriešinimo. Po keturių dienų imperatorius Napoleonas įžengė į Rusijos imperijos Vilniaus gubernijos centrą – Vilniaus miestą.

Imperatoriaus Napoleono ir Didžiosios armijos persikėlimas per Nemuną ties Kaunu susietas su didelėmis, tačiau neišsipildžiusiomis viltim. Didelės Lietuvių viltis patvirtina ir lietuviškųjų dalinių kūrimasis. Nors daugelis lietuviškųjų dalinių karių neišvyko kartu su Didžiąja armija iš Lietuvos teritorijos, tačiau buvo nemažai tokių, kurie parodė savo ištikimybę iki pat Imperatoriaus pasidavimo.