Mūsų mokykloje eksponuojamos Vytauto Didžiojo karo muziejaus parengtos kilnojamosios  parodos. Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja  Audronė  Šalavkienė  mokyklos moksleiviams pristato kilnojamąją parodą ,,VIENA UNIFORMA-VIENAS TIKSLAS‘‘.1918m.paskelbus Lietuvos kariuomenės kūrimo pradžią,buvo sukurtos uniformos,kurios suvienijo Lietuvių tautos  karius,apgynusius ir saugojusius Lietuvos nepriklausomybę.