Mūsų mokykloje nuo 2019-09-12 iki 09-27 eksponuojama Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus kilnojamoji paroda „Prezidentas Antanas Smetona – vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas“.

Parodą mokyklos bendruomenės nariams pristato istorijos mokytoja Audronė Šalavkienė. Paroda skirta pristatyti pirmojo Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos, kaip vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado, vaidmenį įvairių švenčių, minėjimų ir ceremonijų metu. Lietuvoje XX a. pradžios šventės buvo neatsiejamas nuo kariuomenės ir vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado. Parodoje pateikti vaizdai iš paradų, karinio laipsnio teikimo ceremonijų, vardo teikimo kariuomenės pulkams švenčių, pulkų metinių iškilmių, vėliavos teikimo ceremonijų.