Mūsų  mokykloje  eksponuojamos  Kauno  Vytauto  didžiojo karo muziejaus parengtos  kilnojamosios  parodos. Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja  Audronė  Šalavkienė  mokyklos  moksleiviams  pristato kilnojamąją  parodą  ,, HUSARAI – už laisvę ir garbę‘‘.Šių dienų husarai – ištikimybe,narsa ir kovingumu pasižymintys kariai, puoselėjantys husarų tradicijas ir kovotojų dvasią.