Laukiant šv. Kalėdų švenčių, gruodžio mėnesį buvo vykdomi  keturi aplinkos puošimo ir kalėdinių kompozicijų projektai – konkursai: Kauno miesto įstaigų aplinkos puošimo ir kalėdinių kompozicijų konkursas „Sveika gyva, Kalėdų viešnia 2020“, Kauno miesto įstaigų aplinkos puošimo ir kalėdinių kompozicijų konkursas „Sveika gyva, Kalėdų viešnia“, respublikinė  specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių virtuali paroda „Kalėdinis burbulas“ (Vilniaus Šilo mokyklos tinklalapis), mokyklos erdvių puošimo projektas „Sveika, žiemuže!“. Organizatoriai: G. Jaksebagienė, N. Ramaškaitė, J. Šukienė, K. Vaškelevičius, S. Čereškienė, K. Kovaliūnienė, R. Šereikienė, A. Gerbutavičius. Projektuose – konkursuose dalyvavo KSM bendruomenė. Kūrybiniais darbais papuoštos mokyklos erdvės: kiemas, I aukšto foje.