Šiuos metus LR Seimas paskelbė vienuolio kapucino Tėvo Stanislovo metais.

Pagerbiant šviesios atminties dvasininką, dalykų mokytojos parengė integruotą projektą ,,Tėvo Stanislovo palikimas’’.

Vykdydami projektą,  spalio 15 dieną vyresniųjų klasių mokiniai ir mokytojai išvyko į Paberžę susipažinti su Tėvo Stanislovo palikimu. Aplankėme Dotnuvos kapucinų vienuolyną bei Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčią, jos požemius. Po to pasukome keliu, vedančiu į Paberžę. Paberžėje aplankėme netoliese įsikūrusį 1863 metų muziejų. Žiūrėjome filmą apie Tėvą Stanislovą, susipažinome su iškilaus dvasininko sukaupta biblioteka, liaudies meno kūriniais, matėme išsaugotus liturginius drabužius. Aplankėme Tėvo Stanislovo kapą, susikaupę kalbėjome maldą, uždegėme žvakutes. Tikrai pajutome ypatingą Tėvo Stanislovo dvasią!

 

                                                               Vyresniųjų klasių mokiniai ir mokytojai