Lapkričio 8-ją dieną mokyklos mokiniai dalyvavo Respublikinio neformaliojo ugdymo projekto ,,Augu ir kuriu Lietuvai“, finansuojamo ŠMM, veikloje. Išvykos į Raseinių  krašto  istorijos muziejų metu, puikių   muziejininkių – edukatorių  lydimi,  susipažinome ne tik su Raseinių kraštui būdingais etnografiniais, buities raidos eksponatais, bet ir su visai Lietuvos istorinei atminčiai svarbiais faktais. Turėjome galimybę paliesti muziejines vertybes ekspozicijų salėse: ,,Raseinių krašto amatai“, ,,Slapti knygos keliai“, ,,Medinė liaudies skulptūra“, ,,Pokario kovų dalyviai“ ir kt.