Vykdant projekte ,,Šventų Kalėdų belaukiant‘‘numatytas veiklas š.m. gruodžio 11dieną  9,10 ir socializacijos 2 metų mokiniai  vyko į  Kauno rajono Garliavos Jonučių gimnaziją. Susipažinę su gimnazijos aplinka, mūsų mokyklos mokiniai kartu su 10 klasės gimnazistais dalyvavo renginyje ,,Pasiruoškime šventoms Kalėdoms‘‘. Visi bendrai  kūrė kalėdinius atvirukus, giedojo giesmes,  bendravo prie vaišių stalo. Susipažinę su naujais draugais, į mokyklą parsivežė šiltus įspūdžius,  gerą nuotaiką. Tikybos mokytoja A.Rakauskienė ir biologijos mokytoja D.Saudargienė