,,Eidami gavėnios keliu, vedančiu į Velykų šventes, atminkime Tą, kuris „nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties“ (Fil 2, 8). Šiuo atsivertimo laiku atnaujinkime savo tikėjimą, semkimės vilties „gyvojo vandens“ ir atvira širdimi priimkime Dievo meilę, kuri mus perkeičia į brolius ir seseris Kristuje.’’                                      

                                                Popiežiaus Pranciškaus žinia gavėniai, 2021

Gavėnia – susikaupimo, dvasinio atsinaujinimo, pasiruošimo Šv. Velykoms laikas. Gavėnios kelionėje galime surasti įvairių priemonių, kaip pabudinti savo sąžinę, kaip geru žvilgsniu atsigręžti į savo artimą.

Mūsų mokyklos mokiniai kūrybiniais darbeliais puošė Gavėnios medį, kūrė maldeles ir pasiryžimus.

Projektą parengė mokytojos: G. Andrijauskaitė, R. Šereikienė, A. Rakauskienė