Advento laikotarpiu mokykloje vykdomas integruotas dailės, technologijų ir tikybos projektas „Advento taku link šv. Kalėdų“. Integruoto projekto tikslas –  skatinti mokinius prasmingiau išgyventi advento laikotarpį, ugdyti kultūrinę, socialinę, pažintinę, kūrybinę kompetencijas.

Integruoto projekto metu mokiniai atliko kūrybinį darbą ,,Prakartėlė’’. 8s, 9s, S123 klasių mokiniai įvairiomis technikomis kūrė prakartėlės detales. Prakartėlė eksponuojama mokyklos koplytėlėje.

Gruodžio 3 d. vyko Advento rytmetys. Skambant kalėdinei giesmei, mokiniai sudėjo advento vainiką iš eglės šakelių, žaisliukų, žvakučių ir tiesė iš juostelių kelius link šviesos. Advento rytmetį užbaigėme giedodami giesmelę „Angelo sparnas“.