Spalio 22 d. 6 s, 7 s, 8 s, 10 s klasių mokiniai ir Garliavos Jonučių progimnazijos 7 klasės mokiniai vyko į  Garliavos kapines. Kapinėse mokytojos R. Šereikienė, R. Bandzevičienė, D. Saudargienė, A. Rakauskienė ir Garliavos Jonučių progimnazijos mokytoja J. Radzevičienė vedė integruotą pamoką ,,Pagarbos ženklai išėjusiems‘‘. 

Mokiniai klausėsi pasakojimo, sutvarkė partizanų kapus, meldėsi, degė žvakes ant kapų. 

Bendras darbas skatina mokinius ir toliau daryti gerus darbus, ugdo sąmoningumą ir pilietiškumą.