Š.m. balandžio 5 d. mūsų mokykloje vyko integruota technologijų, tikybos ir lietuvių kalbos pamoka ,,Margučių marginimas‘‘. Pamoką vedė mokytojos R. Šereikienė, A. Rakauskienė ir R. Jančiauskienė. Pamokoje dalyvavo Garliavos Jonučių progimnazijos 6 klasės mokiniai ir jų mokytoja Jūratė Radzevičienė bei mūsų mokyklos 5,6 ir S1 klasių mokiniai. Pamokoje buvo kalbama apie šv. Velykų šventę, pasimelsta, prisiminti papročiai ir tradicijos, keliomis technikomis nudažyti kiaušiniai, atliktos animacijos.

Nudažytus margučius mokiniai išsivežė namo parodyti tėveliams.