Kovo 15 d. socialinių įgūdžių I,II, III metų, 6,7 s klasių mokiniams vyko integruota pamoka ,,Kokia yra Gavėnios prasmė?‘‘. Integruotą pamoką vedė mokytojos A.Rakauskienė, R.Šereikienė, R.Jančauskienė, A. Petrauskienė. Pamokoje dalyvavo svečias – VDU teologijos fakulteto studentas Gintaras. Pamoką pradėjome bendra malda mokyklos koplytėlėje. Svečias papasakojo mokiniams, kaip reikia gyventi Gavėnios laikotarpiu. Mokiniai aktyviai dalyvavo pamokoje ir uždavė daug klausimų svečiui ir mokytojoms. Pamoką baigėme giesmele ,,Dievo meilė‘‘.