Kauno specialiojoje mokykloje bendradarbiaudami su Kauno pedagogų kvalifikacijos centro programų koordinatore – metodininke Valerija Segalovičiene, gegužės 17 d. surengėme Tarptautinę konferenciją „Inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas ugdant specialiųjų poreikių mokinius“. Konferencijoje dalyvavo pedagogai Kauno, Vilniaus bei užsienio mokyklose (Latvijos ir Estijos).