Gavėnia – tai laikas pasiruošti Šv.Velykoms. Gavėnios dvasią geriausia pajusti galima tada, kai prisimename Viešpaties Jėzaus kančios istoriją. 2018 m. kovo 9 dieną mūsų mokyklos tikybos kabinete vyko Gavėnios susikaupimo valandėlė. Susikaupimo valandėlėje dalyvavo 9, 10, socialinių įgūdžių ir 10a lav. klasių mokiniai. Mokiniai kartu su mokytojomis apmąstė Kryžiaus kelio stotis. Gražiai ir pamaldžiai apmąstė Kristaus kančios paslaptis. Giedojo giesmes, rašė pasiryžimus ant pėdučių. Tai tikroji Gavėnios kelionė, kuri veda į prasmingą kiekvieno mūsų džiaugsmingą Kristaus Prisikėlimo Velykų rytą. Renginio organizatorės mokytojos: A, Rakauskienė, A. Petrauskienė, R. Šereikienė