Spalio 11 d. 3 s,4 s ir 6 s, 7 s klasių mokiniai dalyvavo edukaciniame renginyje 

,,Ir padauža – Dievo vaikas‘‘. Renginys vyko Kauno arkikatedroje. Katedra prisipildė jaunimo ir jaunatviško šurmulio. Apie misijų reikšmę mokiniams pasakojo misionieriai iš Brateslavos. Jaunimas dirbo grupelėse, rašė savo maldos intencijas už save ar pasaulį. Kunigai kiekvieną asmeniškai palaimino, palydėdami į kasdienybės misijas. 

Mokinius į renginį lydėjo mokytojos: A.Admikaitienė, D.Saudargienė, A.Rakauskienė