Edukacinės programos ir projektai

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Vykdymo terminas

Atsakingi

1.

Lytiškumo ir rengimo šeimai ugdymo programa

Be termino

1-12 s

1-10 lav. kl. auklėtojai

2.

Bendravimo su socialiniais partneriais programa

Projektas „Draugystės takelis“

2016-2018

V.I. Sabeckienė

Grupių auklėtojai

3.

Projektas „Ugdymas karjerai“

2016-2018

N. Ramaškaitė

1-12 kl. auklėtojai

4.

„Narkomanijos, ŽIV,AIDS nusikalstamumo, smurto, prekybos žmonėmis prevencija“ programa

2016-2018

V. Bašinskaitė

Grupių auklėtojai

5.

Socializacijos programa

„Esu toks, kaip visi“

2016-2018

J. Šukienė

Grupių auklėtojai

6.

Pradinių klasių profesinio informavimo projektas „Mano svajonių profesija“

2015-2017

K. Šamanina

E. Šmitienė

7.

„Lietuvos pažinimo keliu“

2015-2017

N. Marcinkevičienė

K. Vaškelevičius

8.

Projektas

„Terapinės erdvės“

2015-2017

N. Leonovienė

R. Statkevičiūtė

D. Kapšukova

J. Galuškaitė

9.

Respublikinis projektas

„Judėk ir tobulėk“

2015-2016

V.I. Sabeckienė

10.

Mokyklų partnerystės projektas

„Mano šalis“

2015-2016

I. Bylienė

L. Barišauskienė

11.

Projektas

Graži aplinka-doras žmogus“

2015-2017

V. Bandzienė

M. Ramašauskienė

S. Čereškienė

K. Vaškelevičius

12.

Projektas

„Augu su muzika“

2015-2017

E.Šmitienė

K.Šamanina

13.

Projektas

„Kad būčiau saugus“

2016-2017

E.Šmitienė

K.Šamanina

14.

Partnerystės su mokinių tėvais projektas

„Kur esu, ten gražu“

2016-2017

N.Ramaškaitė

D.Zenkovienė

K.Vaškelevičius

D.Garkauskas

S.Čereškienė

15.

Projektas

„Gėlių salelė“

2016-2017

V.Bašinskaitė

I.Šablinskienė

16.

Projektas „Zipio draugai“

2018-2019

Jonesa Drumstienė

Jūratė Margienė

Danutė Saudargienė

Jurgita Šukienė

17.

Respublikinis projektas „Augu ir kuriu Lietuvai“

2018-2019

J. Drumstienė

V. Mikalajūnienė

K. Baltušienė

J. Margienė

 A. Sabaliauskaitė

18.

Projektas „Tėvo Stanislovo palikimas“

2018-2019

A. Rakauskienė

A. Petrauskienė

 G. Andrijauskaitė

D. Saudargienė

19.

Projektas „Augu ir stebiu“

2018-2019

V. Dijokienė

L. Miniotienė

20.

Respublikinis projektas „Sveikata visus metus“

2018-2019

J. Drumstienė

 V. Mikalajūnienė

 J. Margienė

 

Uždaryti
Skip to content