Edukacinės programos ir projektai

Projekto pavadinimasAprašymasVykdymo laikas
Bendravimo su socialiniais partneriais programa
Projektas „Draugystės takelis“
Suradimas tikslinių socialinių partnerių ir apsprendžiami su jais tikslai ,uždaviniai, principai ir turinys, metodai ir formos, bendradarbiavimo strategijos, partnerių įsipareigojimai, bendradarbiavimo sąlygos ir trukdžiai, socialinės partnerystės plėtras užtikrinant mokinių efektyvų ugdymą.2016-2021
Ugdymo karjerai programaSudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir / ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visa gyvenimą2016-2019
“Narkomanijos, ŽIV, AIDS,nusikalstamumo, smurto, prekybos žmonėmis prevencija” programaFormuoti teisingą požiūrį į lytinę sveikatą.
Supažindinti mokinius su AIDS ir ŽIV užsikrėtimo aplinkybes.Supažindinti mokinius su smurto samprata, smurto rūšimis ir smurto žala
2019-2021
Socializacijos programa “Esu toks, kaip visi”Plėtoti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių socializacijos galimybes, užtikrinant jų įvairovę ir prieinamumą, padedančias mokiniams gilinti socialinę savirealizaciją ir gerinant gyvenimo kokybę.2019-2021
Lytiškumo ir rengimo šeimai ugdymo programaUgdyti brandžią asmenybę ir rengti mokinius šeimos gyvenimui2010-2021
Prevencinė programa “Zipio draugai”Programa skirta padėti vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų socialinės emocinės savijautos.2019 09 23 – 2020 04 23
Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus istorinių- kilnojamųjų parodų organizavimas Kauno Specialiojoje mokyklojeMokyklos bendruomenės narių supažindinimas su parodomis.2019 09 12 – 2020 06 01
Respublikinis tęstinis neformaliojo ugdymo projektas ,,Augu ir kuriu Lietuvai”Projekto tikslas – pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas per artimiausios aplinkos pažinimą, etninės kultūros vertybes.
Tęstinis projektas ,,Augu ir kuriu Lietuvai“ skatina jaunąją kartą aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje, bendrauti, bendradarbiauti, dalintis informacija, moko mylėti savo gimtąjį kraštą.
Projekto partneriai: Raseinių V. Petkaus pagrindinė mokykla, Prienų ,,Revuonos” pagrindinė mokykla, Kaišiadorių raj. Žaslių pagrindinė mokykla, Jonavos raj. Šveicarijos pagrindinė mokykla.
Projektą vykdo: Jūratė Margienė,Vida Mikalajūnienė, Kristina Kovaliūnienė, Ginta Jaksebagienė, Jonesa Drumstienė, Gražvyda Andrijauskaitė.
Nuo 2019m. birželio mėn. iki 2019 m. gruodžio mėn.
Projektinė veikla Europos atliekų mažinimo savaitė „Ekosąmoningumas ir kūryba”2017 – 2019
Respublikinis konkursas „Pet Chow Lietuva”2018 – 2020
Tarptautinis projektas „Baltijos šalių specialiųjų mokyklų mažoji sportinė olimpiada” Haapsalų specialioji mokykla2020 gegužės mėn.
„Švęskime rudenėlį sveikuoliškai”Mokyklos sporto ir sveikatingumo šventė, skirta mokyklos bendruomenei.Spalio mėn.
Kalėdinis bočia turnyrasBočia žaidimas skirtas mokyklos mokiniams.Gruodžio mėn.
„Turizmo diena“
Sporto ir laisvalaikio šventė skirta mokyklos bendruomenei
Birželio mėn.
Maironis – lietuvių kultūros
puoselėtojas ir poetas.
Tikslas. Pažinti Lietuvos kultūrą per kunigo ir poeto Maironio gyvenimą ir kūrybą.
Uždaviniai:

1. Jauno žmogaus akimis pažvelgti į kunigo ir poeto Maironio asmenybe, veikla ir kūryba.
2. Dalyvauti edukacinėse išvykose ir kūrybinėse veiklose.

Vyresniųjų klasių mokiniai plės kultūrinį literatūrinį akiratį, sužinos apie Maironio visuomeninę veiklą ir literatūrinį palikimą, pažins jį kaip dvasininką, dalyvaus edukacinėje veikloje Maironio muziejuje, lankysis Kauno Katedroje, rengs literatūrinę popietę, organizuos kūrybinę parodą, tirs ir analizuos poetinius tekstus.
Projekto organizatoriai A. Rakauskienė, S. Gavutienė, R. Jančauskienė, R. Šereikienė, A.Petkevičienė, J.Venckaitienė.
Nuo 2019 10 15
iki
2020 06 15
Metų laikai ir gamtaProjekto tikslas – lavinti mokinių gebėjimą stebėti pokyčius gamtoje metų laikų bėgyje.
Projekto metu mokiniai pajus ryšį su gamta, pastebės besikeičiantį gamtos grožį; gebės rasti atitinkamus vaizdus paveikslėliuose, nuotraukose; iš nuotraukų, paveikslėlių, gamtinės medžiagos kurs koliažus; lavins gebėjimą komunikuoti, tartis, bendradarbiauti; lavins estetikos suvokimą.
Projektą vykdo mokytojos S.Mačiulienė, A.Ilčiukienė, M.Pijoraitienė, R.Virgutienė, logopedė R.Morkūnienė
2019 m. rugsėjis – 2020 m. birželis

ProjektasAprašymasVykdymo laikotarpis
„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“Siekiant modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką, mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Daugiau informacijos apie projektą: http://www.vedlys.smm.lt/#apie

2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.
Projektas „Ugdymas karjerai“2016-2018
„Narkomanijos, ŽIV,AIDS nusikalstamumo, smurto, prekybos žmonėmis prevencija“ programa2016-2018
Socializacijos programa

„Esu toks, kaip visi“
2016-2018
Pradinių klasių profesinio informavimo projektas „Mano svajonių profesija“2015-2017
„Lietuvos pažinimo keliu“2015-2017
Projektas „Terapinės erdvės“2015-2017
Respublikinis projektas „Judėk ir tobulėk“2015-2016
Mokyklų partnerystės projektas „Mano šalis“2015-2016
Projektas Graži aplinka-doras žmogus“2015-2017
Projektas „Augu su muzika“2015-2017
Projektas „Kad būčiau saugus“2016-2017
Partnerystės su mokinių tėvais projektas „Kur esu, ten gražu“2016-2017
Projektas „Gėlių salelė“2016-2017
Projektas „Zipio draugai“2018-2019
Respublikinis projektas „Augu ir kuriu Lietuvai“2018-2019
Projektas „Tėvo Stanislovo palikimas“2018-2019
Projektas „Augu ir stebiu“2018-2019
Bendravimo su socialiniais partneriais programa

Projektas „Draugystės takelis“
2016-2018
Respublikinis projektas „Sveikata visus metus“2018-2019