Edukacinės programos ir projektai

Eil. Nr. Pavadinimas Vykdymo terminas Atsakingi
1. Lytiškumo ir rengimo šeimai ugdymo programa Be termino 1-12 s 1-10 lav. kl. auklėtojai
2. Bendravimo su socialiniais partneriais programa Projektas „Draugystės takelis“ 2016-2018 V.I. Sabeckienė Grupių auklėtojai
3. Projektas „Ugdymas karjerai“ 2016-2018 N. Ramaškaitė 1-12 kl. auklėtojai
4. „Narkomanijos, ŽIV,AIDS nusikalstamumo, smurto, prekybos žmonėmis prevencija“ programa 2016-2018 V. Bašinskaitė Grupių auklėtojai
5. Socializacijos programa „Esu toks, kaip visi“ 2016-2018 J. Šukienė Grupių auklėtojai
6. Pradinių klasių profesinio informavimo projektas „Mano svajonių profesija“ 2015-2017 K. Šamanina E. Šmitienė
7. „Lietuvos pažinimo keliu“ 2015-2017 N. Marcinkevičienė K. Vaškelevičius
8. Projektas „Terapinės erdvės“ 2015-2017 N. Leonovienė R. Statkevičiūtė D. Kapšukova J. Galuškaitė
9. Respublikinis projektas „Judėk ir tobulėk“ 2015-2016 V.I. Sabeckienė
10. Mokyklų partnerystės projektas „Mano šalis“ 2015-2016 I. Bylienė L. Barišauskienė
11. Projektas Graži aplinka-doras žmogus“ 2015-2017 V. Bandzienė M. Ramašauskienė S. Čereškienė K. Vaškelevičius
12. Projektas „Augu su muzika“ 2015-2017 E.Šmitienė K.Šamanina
13. Projektas „Kad būčiau saugus“ 2016-2017 E.Šmitienė K.Šamanina
14. Partnerystės su mokinių tėvais projektas „Kur esu, ten gražu“ 2016-2017 N.Ramaškaitė D.Zenkovienė K.Vaškelevičius D.Garkauskas S.Čereškienė
15. Projektas „Gėlių salelė“ 2016-2017 V.Bašinskaitė I.Šablinskienė
16. Projektas „Zipio draugai“ 2017-2018 Jonesa Drumstienė Jūratė Margienė Danutė Saudargienė Jurgita Šukienė
Uždaryti